Trvalá udržitelnost

V Centru Černý Most nám záleží na životním prostředí a k zachování jeho čistoty přistupujeme nanejvýš zodpovědně. Svůj důraz na trvalou udržitelnost jsme uplatňovali již v průběhu stavby nové budovy centra – využity při ní byly jen takové materiály, které mají po celou dobu své existence co nejmenší vliv na životní prostředí.

Recyklace odpadu

Jsme přesvědčeni, že třídění odpadu má smysl. V současnosti je tříděno 29 % veškerého odpadu z provozu centra a do roku 2014 plánujeme toto číslo zvýšit na 40 %. Chceme také, abyste i vy měli možnost třídit odpad snadno během nákupů v Centru Černý Most. Proto v pasáži nákupního centra naleznete mnoho košů na tříděný odpad.

Věděli jste, že?
V Centru Černý Most můžete recyklovat také baterie a použité mobilní telefony. Sběrné místo najdete u Východního vstupu do centra, nedaleko Baumarktu.

 

Osvětlení

Naším závazkem jsou maximální úspory elektrické energie v rámci provozu Centra Černý Most. Při osvětlování interiérů proto v nejvyšší možné míře využíváme přirozeného venkovního světla a úsporných LED zářivek s dlouhodobou životností. Energii šetříme i v nočních hodinách a cíleně redukujeme míru produkce světelného znečištění – mezi 23 a 7 hodinou snižujeme intenzitu venkovního osvětlení centra na minimum.

Věděli jste, že?
51 % elektrické energie využívané v Centru Černý Most pochází z obnovitelných zdrojů.

 

Vytápění a klimatizace

Chceme, abyste se při nakupování v Centru Černý Most cítili příjemně, a proto zde za pomoci vytápění a klimatizace vytváříme optimální teplotní podmínky. Myslíme při tom ale ekologicky a využíváme technologie, které životní prostředí zatěžují minimálně. Ke chlazení budovy slouží především voda, a není proto třeba používat vyšší množství chemických prostředků. Zároveň obvodová konstrukce (stěny, střecha, okna, dveře) má o 20 % lepší vlastnosti pro prostup tepla, než je dáno normami.

Věděli jste, že?
Při větrání budovy pracujeme s přirozenou ventilací za pomoci makroklimatických podmínek, což nám umožňují vhodně rozmístěné světlíky.

 

Hospodaření s vodou

Uvědomujeme si, že voda je vzácná a při hospodaření s ní jsme proto náležitě opatrní. Při splachování toalet využíváme z 80 % tzv. "šedých vod" (vody již jednou použité v umyvadlech a sprchách) a vody dešťové. Zároveň umyvadlové baterie a nádrže na toaletách mají průtok vody redukovaný tak, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání.

Věděli jste, že?
V celém Centru Černý Most funguje systém kontroly rozsáhlejších úniků vody, který je v případě potřeby dokáže sám zastavit.

 
Nahoru